strona główna oferta certyfikaty

Certyfikaty

Certyfikacja opakowań przemysłu kosmetycznego i spożywczego wg nowych przepisów
nr dokumentu TP TC 005/2011

Certyfikat Zgodności (Certificate of Conformity) jest podstawowym dokumentem wymaganym przy eksporcie na teren Federacji Rosyjskiej i WNP określonych grup towarowych. Certyfikat potwierdza zgodność towarów z normami państwa importera i jest punktem wyjściowym do poszukiwania kontrahentów.

Jest wymieniany w kontraktach jako jedno z ważniejszych wymagań stawianych eksporterom. Certyfikat Zgodności produkcji jest przeznaczony dla certyfikacji partii towarów, dostarczanych na rynek przez firmę-importera, lub dla certyfikowania seryjnie produkowanych towarów z importu.

Certyfikacja przeprowadzana jest przez wykwalifikowanych ekspertów bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym firmy produkującej certyfikowany towar. Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wzorów towarów wydawany jest odpowiedni certyfikat zgodności. Certyfikat zgodności na towar lub usługę wydawany jest łącznie z niezbędnymi dla danego towaru lub usługi dodatkowymi dokumentami takimi jak: świadectwo higieniczne, świadectwo weterynaryjne, certyfikat przeciwpożarowy i itp.

Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji dla uzyskania dotacji z Ministerstwa Gospodarki do certyfikacji i działań na rynkach wschodnich.

Etapy procesu certyfikacji

  1. Zapytanie Klienta dot. certyfikacji produktu na rynek rosyjski (podanie nazwy produktu wraz z 10-cio cyfrowym kodem taryfy celnej)
  2. Określenie wymagań Gosstandartu (rodzaj certyfikatu, wymagana dokumentacja, certyfikaty towarzyszące)
  3. Wybór przez Klienta rodzaju certyfikacji: certyfikacja produkcji seryjnej czy partii wysyłkowej
  4. Przedstawienie oferty cenowej i dokładnego procesu certyfikacji
  5. Podpisanie Kontraktu z Klientem na certyfikacje produkcji seryjnej
  6. Skompletowanie wymaganej dokumentacji
  7. Przeprowadzenie przez eksperta inspekcji początkowej w zakładzie produkcyjnym dla certyfikacji produkcji seryjnej lub odbioru partii wysyłkowej
  8. Uzyskanie rosyjskich certyfikatów i świadectw (przeprowadzenie badań, jeżeli są wymagane)
  9. Wydanie Certyfikatu wraz z Licencją dla produkcji seryjnej lub Certyfikatu wysyłkowego dla partii wysyłkowej (warunkiem przeprowadzenia pkt. 9 są pozytywne wyniki z realizacji punktów 6 - 8).

Nasz partner: www.logomas.ru

realizacja: Intelis Media 2008